Chill’n’Grill Fest Taisyklės

Festivalio „Chill‘n‘Grill“ taisyklės

Festivalio pradžia: 2016 m. liepos mėn. 8 d., 15:00 val.
Festivalio pabaiga: 2016 m. liepos mėn., 10 d., 12:00 val.
Festivalio vieta: Poilsiavietės Daugų sala privati teritorija, Daugai, Alytaus raj.

1. Šių taisyklių tikslas yra garantuoti festivalio „Chill‘n‘Grill 2016“ dalyvių saugumą apibrėžiant dalyvių elgesio ribas. Taip pat užtikrinti kiekvieno, įsigijusio bilietą į šį renginį, teises bei pareigas.
2. Toliau šiose taisyklėse „Chill‘n‘Grill 2016“ yra vadinamas Festivaliu. Kiekvienas, įeinantis į Festivalio teritoriją, sutinka laikytis Festivalio taisyklių. Visi, atvykstantys į Festivalį, sutinka būti apieškoti įeinant į Festivalio teritoriją. Visi, įeinantys į Festivalio teritoriją, patys yra atsakingi už savo sveikatos, gyvybės bei daiktų ir automobilių saugumą.
3. Sąvokos naudojamos šiose taisyklėse ir jų reikšmė:
FESTIVALIO TERITORIJA – tai saugoma renginio vieta, kurioje galioja organizatorių nustatytos taisyklės, ir į kurią patekti galima tik nusipirkus atitinkamą bilietą. Festivalio teritorija skirstoma į 2 zonas: aktyvi, poilsio ir svečių parkingo.
AKTYVI ZONA – tai teritorija, kurioje vyks pramogos, paroda ir muzikinė programa.
POILSIO ZONA – tai teritorija, kuri skirta palapinių miesteliui. Poilsio zonoje gali būti tik pilną savaitgalio bilietą įsigiję ir specialią apyrankę kempingui turintys žmonės. Palapines galima statyti visoje kempingo zonoje. Šalia kempingo zonos rasite praustuvus ir biotualetus.
KEMPERIŲ ZONA – tai teritorija, kurioje savo transporto priemones, atitinkančias reikalavimus galės palikti kiekvienas atvykęs su kemperiu, priekaba ar mikroautobusu, pritaikytu miegojimui.
SVEČIŲ PARKINGO ZONA – tai vieta, kurioje Festivalio svečiai galės pasistatyti savo transporto priemones, čia taip pat talpinamos visos transporto priemonės, kurios nebuvo atrinktos į parodą. Festivalio organizatoriai jokiomis aplinkybėmis neatsako už automobilių, motociklų ir kitų transporto priemonių ir juose neatidžiai paliktų daiktų saugumą. Prašome laikytis kelio ženklų ir taisyklių nurodymų tiek Festivalio teritorijoje, tiek jos prieigose, nes kitu atveju galite būti baudžiami pagal Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Parkinge draudžiama nakvoti, kurti poilsio vietas ir t.t., tam yra specialios zonos Festivalio teritorijoje, kuriuose galite tiek poilsiauti, tiek nakvoti ir t.t.

SVARBI INFORMACIJA:

1. Visi, atvykę į Festivalio teritoriją, bus apieškomi ir nebus įleidžiami su draudžiamais daiktais ar produktais (draudžiamų daiktų sąrašą žiūrėkite žemiau).
2. Festivalio zonoje galima atsiskaityti tik grynais pinigais – eurais, bei tam tikrose vietose bankinėmis kortelėmis.
3. Organizatoriai turi teisę keisti pramogas, programą ir taisykles be išankstinio įspėjimo.
4. Draudžiama prekyba Festivalio teritorijoje be raštiško organizatoriaus leidimo (pastebėjus tokius atvejus, be perspėjimo šalinsime iš Festivalio teritorijos).
5. Festivalio poilsio zonoje leidžiama naudoti tik grilius ir šašlykines su apsauga nuo pelenų ar žarijų patekimo ant žolės. Visoje Festivalio teritorijoje draudžiama kurti laužus, daryti laužavietes, palikti panaudotas anglis tam nepritaikytose vietose. Specialios vietos bus skirtos ir pažymėtos ženklais, kur galėsite palikti panaudotas anglis. Už šių taisyklių pažeidimą taikomas įspėjimas ir galimybė būti pašalintam iš Festivalio teritorijos. Draudžiama kirsti ar laužyti žaliuojančių medžių šakas, krūmus, žaloti bei niokoti gamtą.
6. Festivalio bilietą įsigijęs asmuo į festivalio teritoriją su savimi gali įsinešti ne daugiau kaip 2 (du) litrus alaus arba sidro. Draudžiama įsinešti stipriuosius alkoholinius gėrimus ir bet kokius produktus/gėrimus stiklinėje taroje.
7. Bet kokius alkoholinius gėrimus į Festivalio teritoriją bus galima įsinešti tik atvykstant pirmą kartą. Neleistina tara ar perdidelis kiekis bus konfiskuojamas apsaugos darbuotojų.
8. Festivalio dalyviai privalo paklusti už Festivalio saugumą atsakingiems asmenims, pažymėtiems specialia apranga. Jei paklusti atsisakoma, toks elgesys gali būti laikomas viešosios tvarkos įstatymo pažeidimu ir esant reikalui kviečiama policija.
8. Festivalio teritorijoje be Organizatoriaus sutikimo yra draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ar reklaminę veiklą.
9. Organizatorius informuoja Festivalio dalyvius, kad Festivalio metu skleidžiamas garsas viršys įprastas normas.
10. Organizatorius turi teisę viso Festivalio metu filmuoti visoje Festivalio teritorijoje. Filmuota medžiaga vėliau gali būti naudojama Festivalio komunikacijoje. Žmonių atvaizdai, patekę į kadrą, taip pat gali būti naudojami Festivalio dokumentikoje, transliacijoje, reportaže, reklamoje ir kitoje komunikacinėje medžiagoje.
11. Festivalis vyks UAB “Daugų sala” priklausančioje privačioje teritorijoje, šalia Didžiulio ežero, todėl labai svarbus Jūsų supratingumas, atsargumas ir protingas elgesys viso Festivalio metu. Perspėjame būti atsargiais, nepervertinti savo galimybių vandenyje, kuris suteikia teigiamų emocijų ir prisiminimų jei elgiamasi protingai. Primename, kad maudytumėtės tik specialiai pažymėtoje paplūdimio zonose ir tik budint gelbėtojams, bei klausytumėte gelbėtojų nurodymų, neblaivūs neliptumėte į vandenį. Maudytis kitose vietose nei nurodyta ir kitu laiku nei budi gelbėtojas nerekomenduojama. Festivalio teritorijoje bus užtektinai biotualetų, todėl neterškime gamtos bei kultūringai naudokimės WC, esančiais renginio teritorijoje.
12. Festivalio organizatorius jokiomis aplinkybėmis neatsako už festivalio dalyvių nuostolius, sužeidimus ir t.t. Todėl prašome laikytis šių taisyklių, specialių ženklų renginio vietoje, bei klausyti organizatorių, savanorių, apsaugos darbuotojų ir kitų su renginio organizavimu susijusių asmenų nurodymų.
13. Visos renginio pavadinimo ir logotipo autorinės teisės priklauso Organizatoriui. Oficiali Festivalio atributika gali būti pardavinėjama renginio metu Festivalio teritorijoje arba Organizatoriaus autorizuotose vietose.

BILIETAI IR APRIBOJIMAI:

1. Išankstinius bilietus platina BilietuPasaulis.lt. Taip pat visose Bilietų Pasaulio kasose arba Festivalio teritorijoje įrengtoje kasoje.
2. Festivalio bilietas, įeinant į Festivalio teritoriją, pateikus asmens dokumentą, pakeičiamas į Festivalio apyrankę. Į Festivalio apyrankę gali būti keičiamas tik originalus bilietas, nupirktas pagal nustatytus oficialaus šio Festivalio bilietų pardavėjo reikalavimus. Festivalio organizatorius įspėja, kad padirbti bilietai nebus iškeičiami į festivalio apyrankes. Būti festivalio teritorijoje galima tik turint festivalio apyrankę. Apyrankė galioja tik tol, kol būna užtvirtinta ant dalyvio rankos riešo. Ji garantuoja įėjimą į renginį tik vienam asmeniui. Jei apyrankė yra sugadinama arba nuplėšiama – ji laikoma nebegaliojančia.
3. Organizatoriai pasilieka teisę neišleisti laikinai išeiti iš festivalio teritorijos svečių, kurie neturi svarbios priežasties.
Festivalio bilietus vietoje galima įsigyti tokiu laiku:

• liepos 8 d. (penktadienį) 12.00 – 00.00
• liepos 9 d. (šeštadienį) 10.00 – 20.00

Kitu paros metu Festivalio teritorija bus uždaryta ir pateikimas be atskiro susitarimo neleidžiamas.

Vaikai iki 12 metų lydimi tėvų arba globėjų ir senjorai virš 60 metų į festivalį įleidžiami nemokamai. Jei Festivalio dalyvis yra nepilnametis, jis/ji Festivalyje gali dalyvauti tik lydimas 21 metų arba vyresnio suaugusio asmens, kuris prie įėjimo į Festivalį raštiškai patvirtina visos atsakomybės už nepilnametį prisiėmimą. Vienas suaugęs asmuo gali būti atsakingas tik už vieną nepilnametį. Prie įėjimo suaugęs asmuo atsakantis už nepilnametį privalo pasirašyti pilnos atsakomybės už lydimą nepilnametį deklaraciją.

SAUGA

1. Festivalio dalyviai Festivalio teritorijoje privalo elgtis taip, kad negrėstų joks pavojus aplinkiniams, kurie taip pat dalyvauja šiame Festivalyje. Griežtai yra draudžiama gadinti Festivalio teritorijoje esančius ženklus, inventorių, kilnojamą ir nekilnojamą turtą, informacinius stulpelius, reklaminius stendus, aparatūrą ir kitą Festivalio teritorijoje esančią įrangą. Festivalio dalyviai bus griežtai baudžiami už bandymą ar tyčinį asfaltuotos ar neasfaltuotos kelio/aikštelės dangos gadinimą transporto priemonių padangomis ar kitais būdais. Festivalio dalyviai Festivalio teritorijoje esančius viešus tualetus ir prausyklas privalo naudoti tik pagal paskirtį.
2. Organizatorius užtikrina viešąją tvarką Festivalio metu su saugos tarnybos, laikinu informacijos centro ir med.punkto pagalba, netiesiogiai bendradarbiaujant su Lietuvos policija, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Greitąja pagalba tik Festivalio teritorijoje.
3. Esant būtinybei (force majeure) Organizatorius pasilieka teisę pakeisti Festivalio vietą, siekiant užtikrinti Festivalio dalyvių saugumą.
4. Festivalio saugos tarnybos darbuotojai, vilkintys specialia apranga ir turintys tarnybinį pažymėjimą, turi teisę:
• Tikrinti asmenų dalyvavimo Festivalyje leidimą (bilietus/apyrankes);
• Tikrinti Festivalio dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir/arba amžių;
• Tikrinti Festivalio dalyvių krepšius, rankines, kuprines ir rūbus bei rūbų kišenes, jei kyla įtarimas, jog kažkurie Festivalio dalyviai bando įsinešti į Festivalio teritoriją šiose Taisyklėse minėtus ir neleistinus į teritoriją įsinešti daiktus. Tuo atveju, jei Festivalio metu draudžiami objektai yra randami Festivalio dalyvio krepšyje, rankinėje, kuprinėje ar kitur, apsaugos tarnyba turi teisę tą žmogų pašalinti iš Festivalio teritorijos arba paprašyti iškart palikti neleistinus daiktus patikros punkte. Į Festivalį tas žmogus gali grįžti tik palikęs neleistinus objektus už Festivalio teritorijos ribų. Tuo atveju, jei Festivalio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami neleistini alkoholiniai gėrimai, narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos, ginklai, gyvybei pavojingi objektai, sprogmenys, degios medžiagos, saugos tarnyba turi teisę sulaikyti asmenį, užpildyti protokolą ir kartu su konfiskuotais daiktais, perduoti asmenį policijai;
• Nurodyti Festivalio dalyviams Festivalio metu elgtis saugiai ir pagal Festivalio taisykles. Prireikus, jas priminti. Turi teisę nepaklususiam Festivalio taisyklėms dalyviui nurodyti palikti Festivalio teritoriją;
• Panaudoti jėgą ginant kitų Festivalio dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju, taip pat užtikrinant Festivalyje esančių įrenginių saugumą.
5. Asmenys, kurie į teritoriją dėl šiose taisyklėse minėtų pažeidimų nebuvo įleisti ar buvo išprašyti, negali pretenduoti į bilieto kainos kompensaciją.
6. Nepriklausomai nuo to, ar Festivalio dalyvis atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus, į Festivalio teritoriją nebus įleidžiami:
• Asmenys, kuriems teismo sprendimu yra uždrausta dalyvauti masiniuose renginiuose;
• Asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;
• Asmenys, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų objektų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų, alkoholinių gėrimų;
• Asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali sukelti grėsmę sklandžiai renginio eigai;
Taip pat renginio Organizatorius turi teisę į Festivalio teritoriją neįleisti:
• Asmenų, kurių pateiktame asmens dokumente esanti nuotrauka neatitinka pateikiančiojo asmens išvaizdos;
• Asmenų, kurie bando į renginio teritoriją įsinešti didesnį nei leistina alkoholinių gėrimų kiekį;
• Asmenų, kurie į renginio teritoriją bando įsinešti aplinkiniams pavojingų daiktų/prietaisų;
• Asmenų, kurie su savimi neturi jokio galiojančio asmens dokumento.

DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS:

1. Į Festivalio teritoriją draudžiama įsinešti:
• Prastą nuotaiką;
• Ginklus;
• Narkotikus ir psichotropines medžiagas;
• Pirotechnikos ir kitas degias, bei sprogstamas medžiagas;
• Nesuderintas su organizatoriais reklamines priemones;
2. Poilsio zonoje draudžiama:
• Triukšmauti (tylos laikas nuo 24 iki 10val.), tam yra skirtas laikas nuo 10 iki 24 val. aktyviojoje zonoje;
• Kūrenti atvirus laužus, draudžiama visoje Festivalio teritorijoje ir jos prieigose;
• Važiuoti automobiliais ar motociklais be organizatorių prašymo ar leidimo;
• Leisti garsią muziką iš nuosavos įrangos;
• Gadinti svetimą turtą.
3. Aktyviojoje zonoje draudžiama:
• Važinėti automobiliais be organizatorių leidimo/prašymo;
• Miegoti, statyti palapines;
• Leisti garsią muziką iš nuosavo transporto;
• Gadinti svetimą turtą.
4. Svečių parkingo zonoje draudžiama:
• Miegoti, statyti palapines;
• Leisti garsią muziką iš nuosavo transporto;
• Gadinti svetimą turtą;
• Triukšmauti.

DĖMESIO:
Šios taisyklės gali būti keičiamos be atskiro įspėjimo, todėl privalomai rekomenduojame susipažinti prie atvykstant ar planuojant įsigyti bilietus. Taisyklės patalpintos oficialiame renginio internetiniame puslapyje. Taip pat su jomis privaloma susipažinti Festivalio teritorijoje esančiame Informacijos centre, bei prie įvažiavimo esančiame patikros punkte.

Smagaus savaitgalio!